Marka Yönetimi

Markalaşma Nedir? Neden Önemlidir?

Marka, markalaşma gibi kavramlar son zamanlarda çok fazla duyduğumuz kavramlar arasında yer almaktadır. Bir malı, ürünü ya da hizmeti sunan firmaların birbirinden ayrılması için o firmayı simgeleyen unsurların tümü markadır. Ancak günümüzde rekabetin artması ve bir ürünü sunan onlarca farklı firmanın bulunması markanın çok daha derin ve önemli bir kavram haline gelmesini sağlamıştır. Marka unsurları içerisinde isim, kavram, logo, simge, sözcük, resim, tasarım gibi unsurlar yer almaktadır. Bu doğrultuda markanın bir ürünü ya da firmayı temsil eden kişilik ve kimlik olduğunu ifade edebiliriz.

Marka, kalite ve dürüş çalışma prensibi olarak da tanımlanabilen bir kavramdır. Çünkü marka ve hizmet arasaında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Öyle ki bazı ürün ve hizmetler markalar ile bütünleşmiş durumdadır. Örneğin, selpak aslında bir markadır. Ancak pek çok kişi kağıt mendile selpak der. Aynı şey orkid markası içinde geçerlidir. Pek çok kişi hijyenik pedler için genellikle orkid kavramını kullanır. Bunlar jenerik marka olarak adlandırılır ve markalaşma süreci için son derece önemlidir. Peki, bu sürecin firmalar için önemi nedir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Markalaşmanın Önemi

Söz konusu kavram uzun yıllar boyunca slogana, isim, sembol, işaret, ürün ya da hizmetin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan unsurlar olarak ifade edilmiştir. Günümüzde ise marka ve markalaşma kavramı çok daha farklı bir noktada gelmiştir. Bugün markaların farklılaşmanın ötesinde bir duygu taşıması ve bu duyguyu tüketiciye yansıtabilmesi son derece önemlidir.

Markalaşma sürecinin firmalar için önemli olmasının en temel nedeni markaların tüketicilerin satın alma kararını doğrudan etkilemesidir. Bilinen ve tüketici ile duygusal bir bağ oluşturan markalar tüketicilerin satın alma kararını doğrudan etkilemektedir. Özellikle jenerik marka olgusunun tüketicilerin harekete geçirilmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu nokta da firmaların söz konusu sürece girmesinde şekilde kriterler vardır. Markalar bu kriterleri göz önünde bulundurarak kendileri için bir strateji oluşturabilir ve hedefledikleri noktaya ulaşabilir. Peki, firmaların markalaşma sürecine girebilmeleri ve bu süreci başarılı bir şekilde sonlandırabilmeleri için neler yapmaları gerekir?

Markalaşma Nedir? Neden Önemlidir?
Markalaşma Nedir? Neden Önemlidir?

Markalaşma Süreci Nasıl Olur?

Markalaşma süreci içerisinde ki bir markanın aşağıdaki adımları dikkate alması son derece önemlidir.

  • Söz konusu markalar mesajlarını hedef kitlelerine açık bir şekilde iletir.
  • Markaların güvenilirliklerini pazarda doğrulaması son derece önemlidir.
  • Hedef kitleniz ile ürün ya da hizmetleriniz arasında duygusal bir bağ oluşturmalısınız.
  • Satın alma işlemi için tüketicileri motive edici pazarlama çalışmalarını gerçekleştirir.
  • Müşteri sadakatinin sihirli mermisini oluşturun.
  • Hedeflerinizi anlayın ve ona göre stratejik bir planlama gerçekleştirin.

Siz de firmanızı hedeflediğiniz noktaya ulaştırmak istiyorsanız markalaşma süreci içerisine girmeniz ve bir marka haline gelmelisiniz.

Ücretsiz Marka Analizi